Metody

Základním prostředkem jazykové animace je hra. Jazyková animace proto čerpá ze sbírek
známých her a aktivit uplatňovaných například na letních táborech a z metod divadelní i zážitkové
pedagogiky. Zároveň využívá prvky teambuildingu. Pro dosažení pocitu úspěšnosti účastníků a jejich
větší motivaci se často používají výrazy a spojení, která jsou v obou jazycích podobná.