Koordinátor/ka jazykových animátorů

Koordinátor/ka vám podává veškeré informace o jazykové animaci a roli jazykových animátorů u Tandemu. Navrhuje vhodnou formu realizace jazykové animace a její optimální propojení s programem akce. Oslovuje s nabídkou jazykové animátory, koordinuje obsazení a realizaci jazykových animací.

Jazykoví animátoři si poptávané animace rozdělují prostřednictvím interních online tabulek. Sami poté kontaktují zadavatele jazykové animace, domluví si konkrétní podmínky jazykové animace a formu vyplacení honoráře.

Aktuálně je koordinátorkou jazykové animace Iva Břendová.
E-mail: info@jazykova-animace.info