Nabídka jazykové animace

Máte zájem o jazykovou animaci? Rádi vám zprostředkujeme vhodného jazykového animátora, který pro vaši skupinu připraví odpovídající program. Odpovědi na následující otázky nám pomohou připravit vám jazykovou animaci na míru:

Co by mělo být cílem jazykové animace?
(Např. motivace žáků pro výuku cizího jazyka, příprava na pobyt v zahraničí, prolomení ledů při česko-německém setkání atd.)

Jaké je složení vaší skupiny?
(Informace o věku, jazykových znalostech, národnostním složení, specifických potřebách účastníků atd.)

Kde by se jazyková animace měla uskutečnit?
(Např. školní třída, tělocvična, letní tábor, náměstí atd.)

Kdy konkrétně by se jazyková animace měla uskutečnit a jak dlouho by měla trvat?
(Jazyková animace může trvat jednu vyučovací hodinu, ale průběžně i několik dnů. Stejně tak je důležité vědět, jestli se animace koná na začátku akce nebo až v jejím průběhu.)

S přípravou jazykové animace vám rádi poradíme. Se svými dotazy se prostřednictvím e-mailu obracejte na koordinátorku jazykové animace. V případě zájmu o realizaci jazykové animace využijte objednávkový formulář.