Jarmila Althammer Jarmila Althammer
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2009
Oblíbená média / Lieblingsmedien digitalni kamera, audio, časopisy, knihy a obrázky / Digitalkamera, Audiogerät, Zeitschriften, Bücher und Bilder
Povolání / Beruf Lektorka jazykového kurzu čestiny ve školce / Sprachkurslektorin – Tschechisch-Kurs im Kindergarten
Bydliště / Wohnort Cham
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
se mi líbí, že se dá pomocí médií zachytit naše pocity štěstí.

es mir gefällt, mithilfe von Medien unsere Glücksgefühle für längere Zeit festhalten zu können.
Anna Bláhová Anna Bláhová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2006
Oblíbená média / Lieblingsmedien počítač, smartphone, fotoaparát, audiozařízení.... / Computer, Smartphone, Camera, Audio-Geräte...
Povolání / Beruf Grundschullehrerin / učitelka na ZŠ
Bydliště / Wohnort Zittau
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
pracuji ráda s vícejazyčnými dětmi a protože s pomocí medií můžeme objevit spoustu nového a mít společnou zábavu.

ich gerne mit mehrsprachigen Kindern arbeite und weil man mit Medien viel neues entdecken kann und gemeinsam Spaß hat.
Martina Buchna Martina Buchna
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2010
Oblíbená média / Lieblingsmedien digitální fotoaparát, knihy, rádio, dikrafon, tablet, počítač, videokamera, mobil / Digitale Kamera, Bücher, Radio, Diktafon, Tablet, PC, Videokamera, Handy
Povolání / Beruf Jazyková animátorka, Lektorka ekologického vzdělávání, Strážce přírody NP B. Wald / Sprachanimateurin, Lektorin für Umweltbildung, Nationalparkwacht NP B.Wald
Bydliště / Wohnort Břidličná / Spiegelau
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
děti jsou živé květiny naší země, je potřeba jim dodat dosti živin, vody a světla, aby rostly tím správným směrem.

Kinder sind lebendige Blumen unsere Erde, es ist wichtig denen genug Nahrung, Wasser und Licht geben, dass sie in die richtige Richtung wachsen können.
Věra Chaloupková Věra Chaloupková
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit od založení Tandemu
Oblíbená média / Lieblingsmedien /
Povolání / Beruf ředitelka mateřské školy / Kindergarten Leiterin
Bydliště / Wohnort Krašovice
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
pracuji ráda s dětmi na nových projektech.

ich gerne mit Kindern an neuen Projekte arbeite.
Katharina Clauß Katharina Clauß
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2010
Oblíbená média / Lieblingsmedien notebook, knihy, filmy / Laptop, Bücher, Filme
Povolání / Beruf sociální pedagožka / Sozialpädagogin
Bydliště / Wohnort Halle/ Saale
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
chci být dětem nápomocná při objevování světa a protože mě jednoduše baví otevírat nový jazyk, kulturu a celý nový svět.

ich gerne kleinen Kindern beim Welt entdecken behilflich bin und weil es einfach Spaß macht, eine neue Sprache, Kultur und eine ganze neue Welt zu eröffnen.
Kateřina Fišerová Kateřina Fišerová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2011- Radka Kadaň, 2012 Tandem
Oblíbená média / Lieblingsmedien audio, video, fotografie, knihy a časopisy / Audio, Video, Fotografien, Bücher, Zeitschriften
Povolání / Beruf jazyková animátorka, chůva, zahradnice / Sprachanimateurin, Kinderfrau, Gärtnerin
Bydliště / Wohnort Račetice
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
Je to poučná a zábavná činnost.

Es ist eine lehrreiche Tätigkeit, die Spaß macht.
Lenka Fučíková Lenka Fučíková
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2016
Oblíbená média / Lieblingsmedien knihy, CD, DVD, IPAD / Bücher, CD, DVD, IPAD
Povolání / Beruf ekonomka / Ökonomin
Bydliště / Wohnort Borek
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
mě velmi baví práce s dětmi a ráda jim přiblížím zvyklosti a tradice našich německých sousedů.

weil mir Arbeit mit Kindern Spaß macht und ich möchte ihnen gern die Bräuche und Traditionen unserer deutschen Nachbarn nahebringen.
Anke Hahn Anke Hahn
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2016 (u Tandemu)
Oblíbená média / Lieblingsmedien knihy, obrázky, fotoaparát, pisničky, barvy / Bücher, Bilder, Fotokamera, Lieder, Farben
Povolání / Beruf geografka na volné noze / freiberufliche Geographin
Bydliště / Wohnort Drážďany
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
mám rádost, kdýž nejmenší vysloví první německé slovíčky a já vidím, jak nenucené a s rádosti objeví kulturu soudední země. Myslím, že je to moc důležité za budoucí spolupráce a za společný život bez předsudků a ve svobodě, jak v českém-německým příhraničí tak po celé Evropě.

ich mich freue, wenn die Kleinsten erste tschechische Wörter sprechen und ich sehe, wie unbefangen und mit Freude sie die Kultur des Nachbarlandes entdecken. Ich denke, dass ist sehr wichtig für ein zukünftiges Zusammenleben ohne Vorurteile und in Frieden, sowohl in unserem Grenzraum als auch in ganz Europa.
Lucie Holečková Lucie Holečková
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit leden 2010
Oblíbená média / Lieblingsmedien mobil, tablet, fotoaparát / Handy, Tablet, Fotoapparat
Povolání / Beruf projektová manažerka / Projektmanagerin
Bydliště / Wohnort Vejprnice, Plzeň
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
... se mi líbí energie dětí a jejich našení pro věc. K tomu mě baví seznamovat sousedy navzájem a ukazovat, jak jsou ty sousední světy blízko a prima.

... weil ich die Kinderenergie und das Enthusiasmus mag. Mir macht es Spaß die Nachbarwelten näher zusammenzubringen und den Kindern zeigen, wie nah wir uns sind und wie prima ist es :-).
Valpurga Hozáková Valpurga Hozáková
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2000
Oblíbená média / Lieblingsmedien média, která vzdělávají, např. poznatky o přírodě apod. / Alle Medien die sich mit Bildung oder Natur beschäftigen
Povolání / Beruf vychovatelka, učitelka, ředitelka MŠ, v současnosti překladatelka, mezinárodní trenérka MISP / Erzieherin, Kindergarten Leiterin, gegenwärtig Übersetzerin, Internationale Trainerin Bildungs Programm MISP
Bydliště / Wohnort Pirna
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
bych ráda na základě vlastních zkušeností, chtěla zábavnou formou a s hravou lehkostí podporovat přirozenou zvídavost. Zároveň podporovat a vytvářet sociální a komunikativní společenství za pomoci aktuálních médií.

Ich möchte gern meine eigene Erfahrungen auf unterhaltsamer und Neugier weckender Art mir spielerischer Leichtigkeit weiterzugeben. Und mit Hilfe aktueller Medien neue soziale und kommunikative Gemeinschaften zu erschaffen.
Pavlína Kellerová Pavlína Kellerová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2011
Oblíbená média / Lieblingsmedien papír, pastelky, knihy, digitální kamera, noviny, smartphone, video, interaktivní tabule / Papier, Buntstifte, Bücher, Digitalkamera, Zeitung, Smartphone, Video
Povolání / Beruf jazyk. animátorka na vol. noze / freiberufl. Sprachanimateurin
Bydliště / Wohnort Bad Elster
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
ráda zprostředkovávám dětem pestré a hravé hodiny jazyka

ich vermittle gerne den Kindern bunte abwechslungsreiche Angebote
Lucie Klárová Lucie Klárová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2009
Oblíbená média / Lieblingsmedien knihy, fotoaparát/kamera, obrázky, audio - CD / Bücher, Fotoapparat/Kamera, Bilder, Audio - CD
Povolání / Beruf vyučující češtiny a dramatické výchovy, divadelní pedagog / Tschechisch Lehrerin und Drama- /Theaterpädagogin
Bydliště / Wohnort Regensburg
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
mě baví objevovat nové světy a propojovat.

ich gerne neue Welten entdecke und Verbindungen schaffe.
Vladimíra Kožiolová Vladimíra Kožiolová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2008
Oblíbená média / Lieblingsmedien audio, video, knihy, časopisy, PC / Audio, Video, Bücher, Zeitschriften, Computer
Povolání / Beruf učitelka MŠ a ZŠ, organizátorka dětských výukových programů v Domě přírody / Lehrerin, Organisatorin von Kinderausbildugsprogramme im Naturhaus
Bydliště / Wohnort Domažlice
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
protože medinaut má kamarády všude na světě.

weil der Medinaut die Freunde überall in der Welt hat.
Alena Kožíšková Alena Kožíšková
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2016
Oblíbená média / Lieblingsmedien tablet, DVD, PC, knihy, film, písničky, plakáty / Tablet, DVD, Computer, Bücher, Poster, Filme, Lieder
Povolání / Beruf učitelka němčiny a češtiny / Deutsch - Tschechischlehrerin
Bydliště / Wohnort Rokycany
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
mám zájem na česko-německých projektech

weil ich mich für deutsch-tschechische Projekte interessiere
Dáša Krajíčková Dáša Krajíčková
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2007
Oblíbená média / Lieblingsmedien tablet, fotoaparát, kniha, CD / Tablet, Kamera, Buch, CD
Povolání / Beruf učitelka mateřské školy / momentálně na mateřské dovolené / Lehrerin im Kindergarten / zurzeit im Erziehungsurlaub
Bydliště / Wohnort Merklín
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
Chci zábavnou formou seznamovat děti s jazykem sousední země a podporovat vzájemná setkání dětí z obou zemí.

Auf spielerische Art und Weise möchte ich die Kinder mit der Sprache des Nachbarlandes bekannt machen und gegenseitige Treffen der Kinder beider Länder unterstützen.
Vendula Maihorn Vendula Maihorn
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2004
Oblíbená média / Lieblingsmedien PC, tablet, iPhone, fotoaparat, knížky, ... / PC, Ipad, Iphone, Camera, Bücher, ...
Povolání / Beruf Management EUROPE DIRECT, informační centrum Freyung / Management EUROPE DIRECT Informationszentrum in Freyung
Bydliště / Wohnort Herzogsreut, Bayern
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
dětem v Německu a Česku chci ukázat a přiblížit jejich sousední zemi a řeč jejich sousedů

ich den Kindern in Deutschland und Tschechien ihren Nachbarland und die Sprache der Nachbarn zeigen und näherbringen möchte
Blanka Návratová Blanka Návratová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2002
Oblíbená média / Lieblingsmedien tištěná média, zvuková média / Druckmedien, Audiomedien
Povolání / Beruf překladatelka, průvodkyně, učitelka jako OSVČ / freiberufliche Übersetzerin, Reiseleiterin, Lehrerin
Bydliště / Wohnort Brno
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
protože chci i malým dětem ukázat něco ze sousedního světa

weil ich auch kleinen Kindern etwas von dem Nachbarland vermitteln möchte
Sonja Perglerová Sonja Perglerová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2016
Oblíbená média / Lieblingsmedien obrázkové knížky, koláže, filmy stop-motion / Bilderbücher, Collagen, Stop-Motion-Filme
Povolání / Beruf překladatelka, lektorka němčiny / Übersetzerin, Deutschlektorin
Bydliště / Wohnort Nový Bor
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
mi téma, jakožto Němce žijící v České republice a matce tří dětí vyrůstajících jak dvoujazyčně tak v obou zemích, leží velmi na srdci.

mir als in Tschechien lebender Deutschen und Mutter dreier Kinder, die sowohl zweisprachig als auch in beiden Ländern aufwachsen, das Thema sehr am Herzen liegt.
Radka Pleštilová Radka Pleštilová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2009
Oblíbená média / Lieblingsmedien Tablet a telefon / Tablet und Telefon
Povolání / Beruf učitelka MŠ / Lehrerin im Kindergarten
Bydliště / Wohnort Liberec
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
ráda pracuji s dětmi

ich gerne mit Kindern arbeite
Kristina Pokorná Kristina Pokorná
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2000
Oblíbená média / Lieblingsmedien hudba, divadlo, foto,video / Musik, Theater, Foto, Video
Povolání / Beruf lektorka / Trainerin
Bydliště / Wohnort Kly u Mělníka
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
se celý svůj život pohybuji mezi světy (hlavně mezi ČR a Německem, ale i hodně v Rusku, na Ukrajině a Balkánu) a chci svou zkušenost, že přátele lze nalézt všude na světě a že cizí jazyky jsou brnkačka přenést i na naše nejmladší.

weil ich mich mein ganzes Leben lang zwischen Welten bewege (v.a. zwischen Tschechien und Deutschland, aber auch in Russland, in der Ukraine und auf dem Balkan). Ich will meine Erfahrung, dass man Freunde überall in der Welt finden kann und dass Fremdsprachenlernen einfach und amüsant ist, unseren Kleinsten näher bringen.
Alfons Reger
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2008
Oblíbená média / Lieblingsmedien fotky, zvukové nahrávky / Fotos, Tonaufnahmen
Povolání / Beruf policista / Bundespolizist
Bydliště / Wohnort Waldthurn
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
je zábavné, přibližovat dětem češtinu.

es Spass macht, den Kindern tschechisch beizubringen.
Michaela Rejnová Michaela Rejnová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2008
Oblíbená média / Lieblingsmedien Smartphone / Smartphone
Povolání / Beruf učitelka, jazyková, divadelní a hudební lektorka / Lehrerin, Sprach-, Theater- und Muziklektorin
Bydliště / Wohnort Jesenice
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
chci zprostředkovávat česko-německé propojování.

ich will die Verbindung zwischen Tschechien und Deutschland vermitteln
Sandra Scheurer Sandra Scheurer
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2008
Oblíbená média / Lieblingsmedien fotky, knihy, pocitac, radio, atd. / Fotos, Bücher, Computer, Radio usw.
Povolání / Beruf Ucitelka (obor: nemcina jako cizi jazyk) / Lehrerin (Fach: Deutsch als Fremdsprache)
Bydliště / Wohnort Cham, Bavorsko
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
miluji Cesko i Nemecko a preju si aby kazdy mohl myt moznost poznat sousedni svet.

ich Tschechien und Deutschland liebe und mir wünsche, dass jeder die Möglichkeit bekommt, die Nachbarwelt kennenzulernen.
Marie Sokolová Marie Sokolová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2008
Oblíbená média / Lieblingsmedien PC, fotoaparát, přehrávače, sdělovací prostředky / PC, Kamera, Audio
Povolání / Beruf učitelka v MŠ / Lehrerin im Kindergarten
Bydliště / Wohnort Domažlice
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
protože žiji na česko-bavorské hranici a chci pomáhat utvářet společnou Evropu.

weil ich an der tschechisch-bayerischen Grenze lebe und möchte helfen gemeinsames Europa zu bilden.
Mathias Straub Mathias Straub
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2011
Oblíbená média / Lieblingsmedien divadlo, výtvarná media, video, audio / Theater, Visual arts, Video, Audio
Povolání / Beruf učitel výtvarné výchovy, divadelní tvůrce a pedagog / Kunsterzieher, Szenograph, Theatermacher und Theaterpädagoge
Bydliště / Wohnort Praha a Zwiesel
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
přijde mi důležité, aby se děti od malička naučily vědomému zacházení s medii.

ich es für wichtig halte, dass Kinder von klein auf den bewussten Umgang mit Medien üben.
Linda Straub Linda Straub
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2004 (čojč)
Oblíbená média / Lieblingsmedien audio, foto, video, divadlo, kresba / Audio, Foto, Video, Theater, Zeichnung
Povolání / Beruf Divadelní pedagog / Theaterpädagoge
Bydliště / Wohnort Praha
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
mě baví používat média pro kreativní kontakt s realitou.

weil mir Spaß macht Medien für einen kreativen Kontakt mit der Realität zu verwenden.
Jana Szittyayová Jana Szittyayová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2012
Oblíbená média / Lieblingsmedien tablet, notebook, interaktivní tabule, obrázky, písničky... / Tablet, Laptop, Smartboard, Bilder, Lieder...
Povolání / Beruf učitelka / Lehrerin
Bydliště / Wohnort Mimoň
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
mě baví představovat němčinu/češtinu hravou a zábavnou formou.

es mir Spaß macht, das Deutsch/Tschechisch spielerisch und amüsant vorzustellen
Lucie Tarabová Lucie Tarabová
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2009
Oblíbená média / Lieblingsmedien každé médium má svá plus i minus / Jedes Medium hat sein Pro und Kontra
Povolání / Beruf koordinátorka projektu / Projektkoordinatorin
Bydliště / Wohnort Plzeň
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
mám doma malé holky, které milují moderní technologie. Zajímá mě, jak dětem ukázat, že média nejsou jen pro zábavu, ale mohou být bránou do nových světů.

ich zu Hause kleine Töchter habe, die von den modernen Technologien begeistert sind. Es interesiert mich, wie man den Kindern beibringen kann, dass die Medien nicht nur zur Verfügung dienen können, sondern auch neue Welten öffnen können.
Lenka Uschold Lenka Uschold
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2008
Oblíbená média / Lieblingsmedien smartphone, fotoaparat, počitač, knihy / Smartphone, Photoapparat, Computer, Bücher
Povolání / Beruf učitelka češtiny / Tschechischlehrerin
Bydliště / Wohnort Pressath
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
protože velmi rada pracuji s dětmi.

ich sehr gerne mit Kindern arbeite.
Soňa Vrátná Soňa Vrátná
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2010
Oblíbená média / Lieblingsmedien Všechna, která jsou smysluplně využívána. / Alle, mit denen man sinnvoll umgeht.
Povolání / Beruf OSVČ / selbständig
Bydliště / Wohnort Karlovy Vary
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
považuji tento projekt za jedinečný!

ich das Projekt einzigartig finde!
Petra Zahradníčková Petra Zahradníčková
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit 2008
Oblíbená média / Lieblingsmedien počítač, tablet, smartphone, hudba, knihy / PC, Tablet, Smartphone, Musik, Bücher
Povolání / Beruf rodičovská dovolená / Elternzeit
Bydliště / Wohnort Nový Bor
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
miluji pozorování nadšení a radosti v dětských očích :-)

weil ich liebe die Begeisterung und die Freude in den Kinderaugen zu beobachten :-)
Květoslava Šelbická Květoslava Šelbická
Na CZ-D projektech se podílím od / D-CZ Projekte mache ich seit r. 2007, jazyková animátorka od r. 2009
Oblíbená média / Lieblingsmedien knihy, foto, notebook / Bücher, Foto, Notebook
Povolání / Beruf učitelka MŠ / Erzieherin im Kindergarten
Bydliště / Wohnort ČR, Jablonec nad Nisou
Jsem medinaut, protože... / Medinauti bin ich, weil...
protože mě to baví.

weil es mir Spaß macht.