Do poznámky také vypište, jakým třídám je jazyková animace určena a příp. jak dlouho se již žáci učí německy.