Setkání zkušených jazykových animátorů v Hohenbergu 2. až 4. května 2014

Ve dnech 2. až 4. května pořádá Tandem setkání již vyškolených jazykových animátorů, které proběhne stejně jako rok minulý na malebném hradě Hohenberg.

Pracovní setkání jazykových animátorů je zaměřeno na výměnu praktických zkušeností v oblasti jazykové animace a projednání organizačních záležitostí spojených s její koordinací. Jazykoví animátoři budou seznámeni s novými projekty Tandemu, v jejichž rámci je využívána jazyková animace. Zároveň budou seznámeni se statistikou jazykových animací v Tandemu za rok 2013.
 
Pracovní setkání bude vystavěno na aktivní spolupráci všech účastníků. Jelikož se setkání bude záměrně překrývat se školením nových jazykových animátorů, budou mít již ostřílení jazykoví animátoři během volného večerního programu možnost podělit se o své zážitky a bohaté zkušenosti se svými nastávajícími kolegy.

Přihlašovat se můžete do 16. dubna 2014 pod TÍMTO ODKAZEM.