Pozvánka na specializační školení a metodický seminář v programu podpory odborných praxí

I tento rok se koná pravidelné specializační školení pro jazykové animátory, kteří chtějí dělat jazykové animace v rámci programu podpory odborných praxí. Obsahem školení je seznámení účastníků s tématem interkulturního vzdělávání a zprostředkováváním odborné slovní zásoby v rámci jazykové animace. Seminář je zaměřen na metodiku práce s různými skupinami za různých specifických podmínek, které mohou v oblasti odborných praxí nastat.

Školení se uskuteční uskuteční v Tachově od 25. do 28. září. Více informací a přihlášky najdete pod tímto odkazem.

Paralelně se školením bude o víkendu od 27. do 28. září probíhat také metodický seminář pro jazykové animátory, kteří v programu podpory odborných praxí již animují. Seminář bude zaměřen na práci se slovní zásobou a na výměnu zkušeností. Více informací a přihlášky zde.