Nové video projektu Němčina nekouše II

Nový projekt Němčina nekouše II, který spustilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v červenci roku 2013, se dočkal také svého nového videa. Video můžete shlédnout pod tímto odkazem.

Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách. K jeho hlavním pilířům patří motivace  žáků 5.-9. tříd k volbě němčiny jako svého druhého cizího jazyka, školení učitelů, aby si osvojili metodu jazykové animace, která se k dosažení vytyčených cílů používá. Jazyková animace pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk. Dalším důležitým pilířem projektu je zprostředkovat důvody, proč je důležité učit se jazyk našeho největšího souseda. K této problematice mají školy možnost využít bezplatnou prezentaci pro rodiče žáků, např. v rámci rodičovských schůzek.

Další informace o projektu se dozvíte přímo na stránkách Tandemu.