Má zkušenost z praxe v České republice

Jak vnímal praxi v České republice praktikant Luca Lang, který strávil 21 dní na praxi v Plasích? Přečtěte si více v jeho zprávě z praxe.

O možnosti absolvovat odbornou praxi Plasích (Plzeňský kraj) jsem se dozvěděl díky svému učiteli panu Müllerovi z odborné školy v Neustadt an der Waldnaab. Nadšeně jsem se přihlásil, chtěl jsem získat nové zkušenosti a nové pohledy na práci v zemědělství.
Po příjezdu do Plas jsme se začali seznamovat s českým jazykem v rámci tzv. přípravných dnů. Pomocí her a aktivit jsme se rychle zbavili strachu a ostychu z nového jazyka i prostředí. Večer jsme byli posedět s místními žáky, přičemž jsme pomalu začali používat první česká slova.
Pracoval jsem na farmě pana Janka ve Vysoké Libyni. Na farmě jsem pomáhal se vším, co bylo potřeba. Pan Janko mi dovolil řídit jeho zemědělské stroje, za což jsem byl velmi rád. Byl to pro mne velký zážitek a také jeden splněný sen, neboť jsem směl řídit velký secí stroj John Deere.
Díky vřelému přijetí jsem poznával přátele českých žáků i české rodiny, u které jsem byl ubytovaný. A tak jsem mohl být u toho, když se v rodině slavily narozeniny nebo se šlo do hospůdky.
Během mé praxe se mezi námi vytvořilo velmi pěkné přátelství, které, věřím, vydrží. Praxe v České republice se mi hodně líbila a rád ji doporučím každému, který váhá. (zpráva z praxe praktikanta Luca Lang, obor zemědělství, Berufliches Schulzentrum Neustadt an der Waldnaab, partnerství s ).