Metodická příručka pro učitele německého jazyka na ZŠ rozšířena o 12 nových jazykových her

V rámci projektu Němčina nekouše III byla rozšířena stávající metodická příručka jazykové animace pro učitele německého jazyka na ZŠ o 12 nových jazykových her. Příručka tvoří ucelený návod, jak využívat osvědčené metody jazykové animace v hodinách a jak s její pomocí pozitivně ovlivňovat zájem žáků o řeč našich sousedů a motivovat je k výuce němčiny. 

 

Vedle metodické části, nad níž převzaly didaktický dohled PhDr. Marie Müllerová, Ph.D. a Mgr. Eva Salcmanová obsahuje brožura Němčina nekouše konkrétní popisy 48 herních aktivit (část her lze využít u žáků s nulovou znalostí němčiny a druhou část aktivit u žáků s částečnou znalostí němčiny). Všechny byly v praxi otestovány skupinou 31 jazykových animátorů zapojených do projektu.

Metodická příručka "Motivace k výuce německého jazyka na základních školách prostřednictvím jazykové animace" je dostupná v elektronické podobě. K prohlížení a ke stažení ji naleznete zde.

Jazykovou animací se Tandem zabývá již více než sedmnáct let a byl za její rozvoj oceněn evropskou jazykovou cenou Label jako inovativní projekt v oblasti jazykového vzdělávání.

Projekt Němčina nekouše III finančně podpořily Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Tandem Plzeň, Tandem Regensburg.