Pražská studentská germanistická konference PRAGESTT 2017

Pod záštitou Ústavu germánských studií FF UK se ve dnech 24. a 25. března 2017 koná již 7. ročník Pražské studentské germanistické konference PRAGESTT. Konference je určena studentům bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, kteří mohou představit a diskutovat své vědecké práce.  Příspěvky lze zasílat do 15. ledna 2017.

Konference je otevřeným fórem pro výměnu a diskusi mladých germanistů. Příspěvky na konferenci mohou být z oblasti starší i novější německojazyčné literatury, literární teorie, synchronní i diachronní lingvistiky, didaktiky a translatologie. Délka konferenčního příspěvku by měla činit max. 20 minut. Resumé v rozsahu 250 až 400 slov lze zasílat do 15. ledna 2017 spolu s přihlašovacím formulářem.

Účast na konferenci je zdarma. Zájemcům lze zprostředkovat ubytování na studentských kolejích Karlovy univerzity.

Bližší informace naleznete v letáku a na následujících odkazech:

Webové stránky konference
Účet konference na Facebooku
Kontaktní e-mail