Jazyková animátoři se vzdělávali

Ve dnech 10. - 12. června 2016 se setkalo 21 jazykových animátorů, aby se dále vzdělávali v metodě jazykové animace, zprostředkování odborné slovní zásoby a diverzity s fokusem na realizaci přípravných dnů v rámci Programu podpory odborných praxí.

Cílem semináře bylo:

  • Specializace jazykového animátora pro Program podpory odborných praxí
  • Další vzdělání v oblasti interkulturních dovedností, zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace

Obsahem semináře bylo:

  • Průběh a realizace přípravných dnů v rámci Programu podpory odborných praxí:

    Teoretické ukotvení a struktura
    Představení konceptu přípravných dnů
    Praktická cvičení, workshopy, burza nápadů
    Výměna zkušeností a metodických pomůcek
    Podněty k realizaci přípravných dnů
    Interkulturní vzdělávání (IKV)
    Zprostředkování odborné slovní zásoby pomocí jazykové animace