Zkušenosti z odborné praxe motivují!

Na 40 bývalých praktikantů a doprovodných osob, které se zapojily do Programu podpory odborných praxí, se sjelo ve dnech 16. – 17. dubna 2016 do Prahy, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti. Výsledky workshopů jasně ukázaly, jak důležité je vzájemné předávání vlastních zkušeností a zážitků z praxe pro motivaci dalších, nových praktikantů.

Česko-německé setkání bývalých praktikantů a doprovodných osob v rámci Programu podpory odborných praxí.

Na 40 bývalých praktikantů a doprovodných osob, které se zapojily do Programu podpory odborných praxí, se sjelo ve dnech 16. – 17. dubna 2016 Prahy, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti.

Na setkání panovala uvolněná a přátelská atmosféra. „Jsem rád, že se zde mohu znovu setkat s německými přáteli, které jsem během praxe v Idar-Obersteinu poznal,“ přiznal se Petr Keliš, bývalý absolvent zahraniční odborné stáže.

Víkendový program byl nabitý: česko-německá jazyková animace, kreativní workshopy a interaktivní prohlídka Prahy. Výsledky workshopů jasně ukázaly, jak důležité je vzájemné předávání vlastních zkušeností a zážitků z praxe pro motivaci dalších, nových praktikantů. Tandem bude v rámci Programu podpory odborných praxí i nadále maximálně podporovat česko-německá setkávání mladých lidí v odborném vzdělávání.

Program akce

Sobota 16. 4. 2016

do 13:30 - příjezd, ubytování, akreditace, občerstvení

13:45 - začátek akce, uvítání, představení programu

14:15 - 15:00 - jazyková animace

15:00 - 15:15 - přestávka

15:15 - 15:30 - prezentace Programu podpory odborných praxí

15:30 - 17:00 - workshop na téma „Co mi dala odborná praxe
v sousední zemi?“, referent
Dr. Robert Nadler (Lipsko)

17:15 - 18:15 - večeře

18:30 - 20:00 - interaktivní prohlídka Prahy (Prag Kontakt)

od 20:00 - individuální volno

Neděle 17. 4. 2016

8:00 - 9:00 - snídaně v hotelu

9:00 - 9:30 - jazyková animace

9:30 - 10:30 - interaktivní workshop I. „Mixér nápadů – jak motivovat své spolužáky/další žáky, aby vyjeli na praxi.“, referent Joachim Kerschensteiner (Řezno)

10:30 - 10:45 - přestávka

10:45 - 11:45 - interaktivní workshop II. „Grafická vizualizace mé zkušenosti z praxe v sousední zemi.“, referent Martin Krupa (Praha)

11:45 - 12:15 - výsledky workshopů, vyhodnocení semináře a závěr

12:30 - 13:30 - společný oběd

od 13:30 - individuální odjezd