Edukační program „Víš, co je holocaust?“

Památník Hartmanice, Spolek – Horská synagoga Hartmanice pořádají pro žáky a studenty ve věku 14-18 let v termínu 14. 3. – 29. 4. 2016 edukační program. Žáci základních a středních škol budou uvedeni do problematiky holocaustu pracovníkem památníku formou 45 minut trvající přednášky na téma „dějiny holocaustu“. Na závěr přednášky i v jejím průběhu bude žákům dán prostor pro samostatné dotazy a tvůrčí diskusi.

Pořadatel programu:

Památník Hartmanice, Spolek – Horská synagoga Hartmanice; email: hartmanice@email.cz;
telefon: 376 383 107; telefon na kontaktní osobu: Bc. Jan Pojar, 606 188 330; www stránky:
www.hartmanice.cz

Financování programu:
Horská synagoga Hartmanice; Nadační fond obětem holocaustu, Legerova 22/ 1854, 120 00
Praha 2; telefon: 224 261 615

Charakteristika programu:
Základní myšlenkou projektu je edukace mířící na otřesnou skutečnost holocaustu a
fungování politických totalit, jejíž význam nepostrádá stejně jako hrozby stojící u jejich
kořene na aktualitě. Obsahem projektu je vzdělávání žáků středních a základních škol
v souladu s moderními poznatky o holocaustu. Výstupem má být zaujetí zejména mravního
postoje k problematice holocaustu, čehož je docíleno systematickým výkladem a následným
nabádáním k utvoření individuálního názoru.

Termín programu: 14. 3. – 29. 4. 2016 v pracovních dnech od 8. 30, resp. 13. 00 hodin.

Skladba programu a jeho časový harmonogram:
Žákům budou zapůjčeny MP3 přehrávače s nahrávkami k expozici muzea. To bude
doplněno předáním pracovních sešitů s otázkami k expozici, jež budou na základě nahrávek
vyplňovány. Nakonec bude pro žáky zpřístupněna výstava s tématikou holocaustu. To vše za
neustálé asistence lektora. Program nabývá následujícího časového harmonogramu:
Přednáška – 45 minut; diskuse – 20 minut; Prohlídka expozice s MP3 přehrávači a
pracovními sešity – 1, 5 hodiny, Prohlídka výstavy – 30 minut.

Lektor: Bc. Jan Pojar

Možnost dalšího programu:
Po absolvování edukačního programu v Horské synagoze Hartmanice existuje moţnost
shlédnutí expozice s židovskou tématikou v Muzeu Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u
Hartmanic.

Cena programu a kapacita přednášek:
Cena edukačního programu činí 30,- Kč na osobu, učitelský doprovod vstupné neplatí.
V případě prohlídky expozic Muzea Dr. Šimona Adlera činí vstupné dalších 20,- Kč na osobu.
Platby se uskutečňují v hotovosti v den konání programu. Kapacita přednášek činí 60 osob.
Kontakt: email – hartmanice@email.cz, Bc. Jan Pojar – 606 188 330.

Bližší informace naleznete v přílohách.

Informace

Leták s informacemi o přednášce č. 1

Leták s informace o přednášce č. 2