Školení jazykové animace pro učitele německého jazyka, Olomouc

V rámci projektu Němčina nekouše III nabízíme jednodenní seminář jazykové animace určený především učitelům německého jazyka na základních školách a víceletých gymnázií. Seminář pořádáme 13. května 2016 ve  Vědecké knihovně v Olomouci.

Tento akreditovaný jednodenní seminář probíhá ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci. Cílem semináře je zprostředkovat metody jazykové animace a její následné využití ve vyučování německého jazyka např. jako motivaci pro volbu druhého cizího jazyka.

Termín: 13. květen 2016 od 9:00 do 16:00

Místo: Vědecká knihovna v Olomouci, budova Bezručova 3, přednáškový sál

Doporučeno: učtilelé německého jazyka na základních školách a víceletých gymnázií

Poplatek: zdarma

Lektorka: Mgr. Soňa Vrátná, M. A.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 22. 4. 2016 na adresu wagnerova@tandem-org.cz či telefonicky 377 634 764.

V přihlášce uvádějte prosím: jméno, příjmení, titul, datum narození (pro potřeby vystavení osvědčení), název a adresa školy, mailový a telefonní kontakt.

Po uzávěrce přihlášek (nejpozději 26. 4. 2016) Vám bude zasláno potvrzení Vaší účasti na semináři.

Bližší informace na www.tandem-org.cz - AKCE - Němčina nekouše III - jednodenní školení jazykové animace, Olomouc