Vychovatel(ka) do Německé školy v Praze

Německá škola v Praze, s.r.o. hledá k nejbližšímu možnému termínu (ideálně k 1. 4. 2016) pracovníka s pedagogickým vzděláním na pozici „Vychovatel/vychovatelka do odpolední družiny a vedoucí letní školičky“.

Odpolední družina je určena všem dětem 1.–4. třídy (6–11 let) ZŠ Německé školy v Praze a probíhá paralelně s dalšími odpoledními aktivitami, jako jsou např. psaní domácích úkolů či odpolední kroužky. Stěžejní program družiny je založen na podrobně vypracovaném konceptu. Letní školička je určena dětem ve věku od 4 do 9 let a plynule navazuje na konec školního roku.

Bližší informace naleznete zde.