Letní jazykové školy

Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje letní jazykové školy, které se konají v červenci 2016 v Českých Budějovicích a Poděbradech. jsou určeny pro studenty z Česka a Rakouska se střední a vyšší znalostí němčiny. Přihlášky lze podávat do 30. dubna 2016.


Letní jazykové školy / Sommerkollegs

Jedná se o bilaterální třítýdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3 - 4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích.

O stipendium se mohou ucházet studenti českých veřejných VŠ se střední a vyšší znalostí němčiny. Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádného LK nezúčastnili. Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 3.000 Kč.

Program AKTION bude v r. 2016 podporovat tyto letní kurzy:
- pro studenty humanitních oborů v Českých Budějovicích: 10. 7. - 30. 7. 2016 (pro pokročilé a pro germanisty)
- pro studenty všech oborů v Poděbradech: 10. 7. - 30. 7. 2016 (pro mírně a středně pokročilé)

Termín pro podání žádosti je do 30. dubna 2016 u jednotlivých pořadatelských univerzit. Bližší informace naleznete zde.

Výběrové řízení probíhá na základě písemných podkladů. Uchazeči budou pořadatelskou univerzitou vyrozuměni o výsledku výběrového řízení do 15. 5. 2016.