Aktualizovaná brožura s možnostmi financování mezinárodních setkání mládeže

Peníze jsou vždy až na prvním místě a všichni víme, že bez nich by žádný projekt a česko-německé setkání nemohlo proběhnout. A proto Tandem již dlouhodobě monitoruje relevantní národní i mezinárodní zdroje, které mohou zájemci o česko-německou, resp. mezinárodní výměnu mládeže při podání žádosti využít a kofinancováním tak zajistit vnik a realizaci projektu. 

 
Datum aktualizace: 8. 2. 2016