Seminář pro učitele němčiny v bavorském Dillingenu v roce 2016

MŠMT ČR a Bavorské státní ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí učitelům němčiny účast na semináři Bavorské akademie pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu od 11. 7. do 15. 7. 2016.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Bavorské státní ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí učitelům němčiny účast na semináři Bavorské akademie pro další vzdělávání učitelů v Dillingenu od 11. 7. do 15. 7. 2016. Seminář bude zaměřen především na didaktiku-metodiku (němčina jako cizí jazyk) a na reálie včetně úvodu do školského systému. Součástí semináře bude i hospitace na některém z gymnázií v Dillingenu.

Pro představu o programu semináře prozatím uvádíme program z loňského roku. Program pro rok 2016 bude vybraným uchazečům zaslán. Ucházet o seminář se mohou učitelé, kteří alespoň tři roky vyučují německý jazyk na gymnáziích a středních odborných školách. Bavorská strana hradí pobytové náklady a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR uhradí cestovní náklady z Prahy do Dillingenu a zpět. Společná cesta účastníků bude organizována z Prahy.
Osobní údaje a předchozí stipendijní pobyty a stáže uveďte v elektronické přihlášce na adrese ZDE
Poštou musí být na adresu DZS doručeny tyto písemné materiály:
• Profesní životopis v němčině - strukturovaný,
• motivační dopis v němčině se zdůvodněním, proč se na seminář hlásíte,
• potvrzení – včetně souhlasu vedení školy, formulář k dispozici ZDE
 
Přihlášky musí být online vyplněny a písemné materiály doručeny nejpozději do 1. dubna 2016 (rozhoduje datum poštovního razítka, možno doručit i osobně do podatelny DZS) na adresu: Dům zahraničních spolupráce Akademická informační agentura Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1
Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel. Výběrové řízení proběhne do konce dubna a o jeho výsledku budou uchazeči informováni elektronicky.
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Šimková, e-mail: aia@dzs.cz, simkova@dzs.cz