Binacionální česko-německý projekt na Gymnáziu Friedricha-Schillera v Pirně

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně je binacionální projekt České republiky a Svobodného státu Sasko, který nabízí možnost šestiletého studia pro žáky 7. až 12. ročníku.

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně je binacionální projekt České republiky a Svobodného státu Sasko, který nabízí možnost šestiletého studia pro žáky 7. až 12. ročníku. Studium je zakončeno maturitní zkouškou opravňující ke studiu v České republice a v Německu a dalších zemích Evropské unie. Studium je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN.

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku:Leták: Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně.