Poslední možnost podpory česko-německých setkání mládeže

Pokud ještě do konce roku plánujete česko-německé setkání mládeže a chcete se zapojit do programu Rozjeď to s Tandemem, máte poslední možnost. Finance programu jsou již téměř vyčerpány. Veškeré informace a podklady pro přihlášení do programu najdete na našich stránkách.