Společný oběd velvyslance SRN a ředitelů škol v Ostravě, 23. 4. 2015

Již po několikáté pozval velvyslanec SRN Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven zástupce Tandemu a ředitele základních škol ke společnému obědu v rámci kampaně Šprechtíme, která se snaží podpořit výuku německého jazyka v ČR.

Místem tohoto setkání byla tentokrát Ostrava, Harmony Club Hotel. 33 představitelů  základních škol z okresů Frýdek - Místek a Opava si vedle projevu pana velvyslance o důležitosti znalosti němčiny a velmi svěžího proslovu pana Denningera, finančního ředitele firmy Brose, vyslechlo i prezentaci projektu Tandemu Němčina nekouše II, který pomocí jazykové animace přímo ve třídách motivuje žáky k výuce německého jazyka. Akce se účasnil i ředitel Česko-německého fondu budoucnosti pan Joachim Bruss.

Pan velvyslanec ocenil následnou diskusi s přítomnými o situaci výuky cizích jazyků na jejich školách i názornou ukázku  jazykové animace. Ředitelé základních škol se do tohoto setkání aktivně zapojili.