Výběr žáků do 1. ročníku Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

MŠMT informuje, že proběhne výběr žáků do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (SRN). Přihlášky českých žáků 6. roč. ZŠ nebo 1. roč. víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. do 29. února 2016.

Základní informace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje žáky na možnost ucházet se do konce února 2016 o studium v dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém šestiletém vzdělávacím cyklu realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (Sasko/SRN).

Podmínky studia
- studium na gymnáziu s přírodovědným zaměřením, internátní ubytování a stravování je pro české žáky bezplatné (hrazeno ministerstvy obou států)
- učebnice jsou k dispozici bezplatně
- kapesné ve výši 25 eur měsíčně

Koncepce vzdělávání
- studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií
- český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky
- část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli
- učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků - angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, latiny
- maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v ČR i v SRN
- studium je šestileté počínaje 7. třídou

Přijímací řízení
- ucházet se mohou žáci 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií
- přihlášky zašlou na adresu gymnázia Děčín do 29. února 2016
- zkoušky se konají na gymnáziu v Děčíně 16. - 17. 3. 2016

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.dzs.cz, www.gymnaziumdc.cz, www.schillergymnasium-pirna.de nebo zde.