Projekt Na jedné lodi i v roce 2016

Díky finančí podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a MŠMT bude projekt Na jedné lodi pokračovat i v roce 2016! Školy, školská i mimoškolní zařízení a organizace mohou již dnes zažádat o animační modul zdarma pro svéplánované česko-německé setkání.

Projekt Na jedné lodi bude i v roce 2016 nabízet animační moduly školám, organizacím a spolkům, které mají partnery na německé straně, a plánují společně uspořádat nějaké setkání či projekt. Animační modul pomáhá účastníkům těchto setkání navázat mezi sebou hlubší vztahy.

Animační modul trvá 4 hodiny a je zaměřen na dle výběru poptavatele na teambuilding, interkulturní vzdělávání či zdravý životní styl. Realizátorem animačního modulu je jazykový animátor, který vede modul v češtině a němčině. Nabídka je v rámci projektu zdarma.

Více informací společně s přihlašovacím formulářem naleznete na www.tandem-org.cz/najednelodi nebo kontaktujte koordinátorku projektu Lucii Tarabovou na níže uvedených kontaktech.