Pozvánka pro pedagogy na workshop čojč metodiky

V rámci Čojčlandské konferenz se 30. 10. 2015 v Aši koná bezplatný workshop pro pedagogy a pracovníky s mládeží. Jeho cílem je seznámit účastníky s metodikou čojč, určenou pro vedení jazykově smíšených česko-německých skupin mládeže a mladých dospělých.

Termín konání: 30. 10. 2015 od 14:00 do 17:00
 
Místo konání: Kulturní LaRitma Aš
 
Obsahová náplň: Cílem workshopu je seznámit pedagogy a pracovníky s mládeží s metodikou čojč, určenou pro vedení jazykově smíšených česko-německých skupin mládeže a mladých dospělých. Tato metodika prochází soustavným vývojem posledních 15 let a byla mnohokrát oceněna na mezinárodním poli. Workshop bude zaměřen prakticky, přičemž účastníci workshopu budou získávat informace jak z pohledu účastníka, tak v metodické meta rovině. Na praktickou část od 14:00 do 16:15 bude navázáno diskuzí k tématům do 17:00. Předchozí znalost německého jazyka není podmínkou, ale výhodou. Na výběr je ze dvou tématicky zaměřených možností:
 
a) Čojč: divadelní produkce v 5 krocích (vedoucí Rosalin Hertrich, Hana Vaculná)
Rosalin Hertich a Hana Vaculná představí ve zkratce jednotlivé dílčí fáze, z nichž vznikají divadelní produkce v umělém jazyce čojč (= česky a deutsch), jemuž rozumí oba národy, aniž by se muselo překládat. Jak perspektivou účastníka, tak osvětlením zákulisí čojč projektů budete moci zažít a vyzkoušet si, co mladí lidé na oněch čojč projektech zažívají a řeší, jakým způsobem se z odhodlaného jednotlivce stává jazykově smíšená skupina a jak tato skupina zpracovává předem dané téma. Co vlastně pro mladistvé symbolizuje takováto produkce, v čem jim pomáhá, co je učí a v neposlední řadě, že samotnou produkcí to zdaleka nemusí skončit.
 
b) Pedagogické prostředky obohacování slovní zásoby (vedoucí Cornelia Jung, Mathias Straub)
Cornelia Jung a Mathias Straub v rámci tohoto workshopu představí možnosti, jak prostřednictvím divadelní pedagogiky hravou formou zpracovat vyučování německého jazyka. Metodami elementární a scénické animace ve spolupráci s rétorikou a psychodramaturgií tak můžeme dosáhnout nezvyklých přístupů k literárním textům a tím vyučování oživit. V příkladech budeme pracovat s dostupnými učebnicemi německého jazyka, tak aby bylo možné bez problémů tyto metody přizpůsobit Vašim potřebám a využívat v rámci běžného vyučování. Metody jsou zaměřené na kreativní získávání slovní zásoby a spolupráci žáků při jejím nabývání.
 
Přihlášení na workshop: Do pondělí 12. 10. 2015 zašlete počet účastníků za Vaši školu, či organizaci, jejich jména a téma workshopů, jichž se ta která osoba bude účastnit. V případě přihlašování jednotlivců prosíme o uvedení jména a adresy.
 
Finanční náročnost: účast na workshopu je zdarma, cestovné do Aše prostřednictvím veřejných dopravních prostředků je možné spolufinancovat (z toho důvodu prosíme o archivaci účtenek).
 
Pro pedagogy a pracovníky s mládeží, kteří by po workshopu již neměli možnost dostat se opět domů je připravena možnost přenocování zahrnující večeři, účast na večerním programu konference a snídani. Tato možnost si žádá příspěvek na výše zmíněné výlohy ve výši 250,-CZK/osobu, který je potřeba zaslat na čojč Konto 2500150637/2010. Do účelu platby prosím uveďte "kon15workshop" a "jméno/jméno organizace". Případné platby prosím převádějte do 14.10.2015.
 
Kontaktní osoba:
Karel Hájek
+420 724 530 358
 
Pokud máte chuť se předpřipravit a dozvědět se o čojč více, podívejte se na www.cojc.eu či cojcmap.eu, kde najdete medializace a metodické protokoly uplynulých projektů.