Dodatečné výběrové řízení do 10. ročníku bilingvního studia na gymnáziu v SRN

Dodatečné výběrové řízení pro zájemce o nástup do 10. ročníku česko-německého studia na Gymnáziu F. Schillera v Pirně; termín pro přihlášení: 22. 1. 2016.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro české žáky/žákyně ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky, tedy o rok dříve než v České republice. Maturitní zkouška opravňuje žáky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ke vstupu jak na vysoké školy v České republice, tak na vysoké školy ve Spolkové republice Německo.

O přijetí do 10. ročníku se mohou ucházet žáci/žákyně, kteří/které ve školním roce 2015/16 navštěvují 5. ročník osmiletého gymnázia nebo 3. ročník šestiletého gymnázia. Nezbytnou podmínkou pro přijetí je výborná znalost německého jazyka a anglického jazyka.

Přihlášky ke studiu prosím zasílejte co nejdříve, je však nutné doručit je nejpozději do 22. ledna 2016 na adresu:

Friedrich-Schiller-Gymnasium
Dr. Tomáš Křenek,
Seminarstr. 3
D-01796 Pirna

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče/uchazečky a rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, spolu s kopiemi vysvědčení za poslední klasifikační období. Zájemci/zájemkyně budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k pohovoru, během něhož prokáží znalost německého a anglického jazyka a  matematiky.

Předpokládaný nástup ke studiu: 22.02.2016.

Další informace o dvojnárodnostním bilingvním studiu může poskytnout český studijní koordinátor, dr. Tomáš Křenek: tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75. e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info.  K dispozici jsou rovněž na: www.schillergymnasium-pirna.de.