Den otevřených dveří na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Den otevřených dveří se koná v pátek 29. 1. 2016 od 14 do 18 hod na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně je binacionální projekt České republiky a Svobodného státu Sasko, který nabízí možnost šestiletého studia pro žáky 7. až 12. ročníku. Studium je zakončeno maturitní zkouškou opravňující ke studiu v České republice a v Německu a dalších zemích Evropské unie. Studium je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN.

Bližší informace a program naleznete v pozvánce.